Překlady

Přesně, rychle, profesionálně 

Jsme schopni překládat do a také z většiny světových jazyků, nejčastěji z angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny, francouzštiny a ruštiny. Všechny překlady z cizího jazyka do češtiny procházejí korekturou, což zaručuje nejvyšší míru kvality.

    Délka dodání překladu je v závislosti na náročnosti textu a aktuální zaneprázdněnosti překladatelů. Standardně jsou všechny překlady prováděny rychle, upozorňujeme však, že u delších překladů je třeba počítat zpravidla s delší dobou vzhledem k záruce kontroly kvality překládaných textů.

Překlady a korektury se týkají zejména následujících výkonů:

Překlady:

 • Překlady obecných a technických textů
 • Překlady odborných textů (právo, medicína...)
 • Překlady potvrzení a certifikátů (zabezpečujeme soudně ověřené překlady rodných listů, vysvědčení a diplomů, výpisů z rejstříků trestů, ŽL))
 • Překlady webových stránek
 • Jak poptat překlad :

  •  e-mailem nám zašlete text překladu

    zadejte jazyk, do kterého se má překládat

  •  požadovaný termín vyhotovení

            obratem vypracujeme kalkulaci

  • poté, co ji odsouhlasíte, začneme překládat