O nás

     Překladatelská agentura Ivan Kovács IČ 757 71 152  www.ikovacs.cz zajišťuje profesionální překlady, tlumočení a další služby  od zahájení jejího působení v Třebíči v roce 2007. Ke každé zakázce přistupujeme s maximální pečlivostí a díky zkušenostem v oblasti překladů a tlumočení jsme schopni zajistit i ty nejnáročnější projekty.  Našimi zákazníky jsou nejenom soukromá klientela (překlady různých dokumentů, anotací DP, dopisů),ale i velké národní a nadnárodní společnosti.

     Máme k dispozici síť čítající více než 300 profesionálních, důkladně prověřených překladatelů, tlumočníků, korektorů a dalších spolupracovníků znalých různých jazyků, kteří jsou specialisty v různých oborech. Všichni mají vysokoškolské vzdělání a praxi v různých oborech. Díky tomu můžeme zajišťovat realizaci velkých projektů, zaměřených na běžné i odborné překlady, překlady ověřené soudním tlumočníkem, či  expresní překlady. Každý překlad dokážeme opatřit vhodnou jazykovou či předtiskovou korekturou, vždy podle účelu použití překladu. Jsme schopni udělat jazykovou korekturu rodilým mluvčím nejen k našim textům,ale i k cizím překladům. Nejčastěji si naši zákazníci objednávají překlady právních dokumentů, technických manuálů, stavebních dokumentací, IT textů, účetních dokumentů, výročních zpráv, firemních prezentací, ale i beletrie.

      Nabízíme simultánní a konsekutivní tlumočení. Tlumočíme při firemních jednáních se zahraničním klientem, ale také při oficiálních příležitostech jako jsou například návštěvy velvyslanců v našem regionu.